ברוכים הבאים!

כדי להתחיל את תהליך הקבלה יש להזין את מס ת"ז השייך למי שהגיע לעוף

Welcome

To start lets put the social id of the flyer.